Friday, October 4, 2013

Happy Dashain 2070 Greetings and Wallpapers 2013

3 comments:

UNIC said...

बिजयादशमी, ईद, दिपावली, र छड पर्ब को पावन अवसर मा देश-बिदेश मा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरु एवं गैर नेपालीहरु मा हार्दिक मंगलमय शुभकामना का साथमा स्विकार्नुस न्यानो अभिवादन का साथमा नमस्कार. !!!

UNIC said...

बिजयादशमी, ईद, दिपावली, र छड पर्ब को पावन अवसर मा देश-बिदेश मा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरु एवं गैर नेपालीहरु मा हार्दिक मंगलमय शुभकामना का साथमा स्विकार्नुस न्यानो अभिवादन का साथमा नमस्कार. !!!

Mars said...
This comment has been removed by the author.